Kjøpsvilkår

For alle kjøpskontrakter gjort med privatkunder gjelder følgende generelle vilkår. 

Din leverandør av varer bestilt av nu3 er levert av:

nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Tyskland

Daglige ledere: Dr. Robert Sünderhauf, Felix Kaiser, Kassian Ortner
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 134222 B
Momsnummer (Tyskland): DE277811558
Organisasjonsnummer: 913 729 412

§ 1 Gyldighet

 • Følgende generelle vilkår gjelder som bindende kontrakt for kjøp av varer tilbudt av nu3, mellom kunden, inkludert kundens etterfølgere, og nu3 GmbH (heretter «nu3») på nettbutikken www.nu3.no eller annen nettside som www.nu3.no omdirigerer til. Alle leveranser, tjenester og tilbud fra nu3 tilbys utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkårene.
 • En kunde som er forbruker er ethvert individ som foretar en personlig bestilling, og bestillingen ikke kan kobles til økonomisk virksomhet for et foretak, enten som ansatt, selvstendig oppdragstaker eller ved freelancearbeid.Til kontrast er en virksomhet eller en leverandør et individ, en juridisk enhet eller et selskap som utøver virksomhet for kommersielle, ideelle eller profesjonelle formål.

§ 2 Bestilling og inngåelse av kontrakt

 • Presentasjonen av produktene i nettbutikken www.nu3.no er ikke et tilbud, men en invitasjon til å gjøre en bestilling. Du kan bestille varer i vår nettbutikk gjennom å fullføre en elektronisk bestilling. Når du velger ett eller flere produkter vil disse bli lagt i den virtuelle handlekurven. I handlekurven vil du ha oversikt over alle valgte produkter, og du har mulighet til å endre antall valgte produkter samt fjerne produkter fra listen. Ved å trykke på knappen «til kassen» vil du bli bedt om å oppgi relevant leveringsinformasjon, samt velge en betalingsform. Før du gjennomfører bestillingen vil du se all relevant informasjon samlet. Ved å trykke «kjøp nå» avsluttes bestillingsprosessen.
 • Din bestilling utgjør et bindende tilbud. Bestillingen bekreftes umiddelbart etter at den blir sendt inn, men representerer stadig ikke en gjensidig avtale om kontrakt. Om vi ikke har bekreftet din bestilling innen fem dager gjennom å sende deg en e-post med forsendelsesbekräftelse, eller gjennom levering av varen, er ikke din bestilling lenger bindende.
 • Våre kampanjetilbud er underlagt samme avtale og erklæring.
 • For å endre bestillinger, eller for spørsmål angående våre retningslinjer for retur, kan du kontakte oss på e-post service@nu3.no. Eventuelle returer skal, i de tilfeller en vare kan returneres, sendes til returadressen som er angitt i §8 nedenfor.
 • Vi inngår ikke avtaler med mindreårlige (under 18 år) uten foreldrenes samtykke.

§ 3 Priser 

For bestillinger gjelder prisen listet ved tidspunktet for bestilling av produktene. Alle priser inkluderer moms, men inkluderer ikke fraktkostnader. Tilleggskostnader vil bli belastet separat.

§ 4 Leveransevilkår

 • Frakten til Norge er gratis for bestillinger over 999 kroner. For bestillinger under 999 kroner tilkommer frakt på 89 kroner.
 • nu3 kan velge å levere varene i flere delleveranser, men bærer i så fall selv eventuelle tilleggskostnader ved dette.
 • Leveranse av varer skjer gjennom DHL og PostNord. nu3 sender varer mandag-fredag kl. 12.00 innen 24 timer fra godkjennelse av bestillingen. Varer som er bestilt innen kl. 12.00 kan sendes allerede samme dag. Om en vare ikke er klar til å sendes innen 24 timer vil du bli informert via e-post.
 • Vi har dessverre ikke mulighet til å levere til alle addresser. Dersom vi ikke kan levere til din adresse vil du bli informert om dette. Enten ser vi da til at din bestilling blir kansellert, eller vi kan bli enige om en alternativ leveringsadresse.
 • Dersom du ikke har mulighet til å motta en leveranse eller hente din vare, kan vi legge igjen informasjon om eventuell mulighet for omlevering eller avhenting hos transportøren. Dersom varen ikke er hentet innen to uker, har nu3 rett til å selge varen videre, og du er i så fall ansvarlig for å dekke eventuelle tap dette måtte medføre.
 • Dersom varer ikke er tilgjengelige på grunn av force majeure eller produktinnstilling, eller hvis nu3 ikke kan få tak i de utvalgte produkter under rimelige betingelser, og skulle disse forholdene oppstå etter inngåelse av kontrakten og ikke være nu3 sin skyld, er nu3 unntatt fra plikten til å levere. Skulle forholdene vesentlig vanskeliggjøre levering eller gjøre levering umulig for nu3 - for eksempel streik, lockout, pålegg eller lignende – er nu3 ikke ansvarlig for forsinkelser selv med forpliktende tidsfrister og datoer.
 • Skulle du utøve din rett til å kansellere, må du bære kostnadene ved retur av varer dersom de leverte varene tilsvarer det som ble bestilt.

§ 5 Betingelser for betaling

 • Vi tilbyr betalingsformene kredittkort (Visa, MasterCard, American Express), Paypal og faktura. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å ved behov fjerne en eller flere betalingsformer.
 • Hvis du betaler med kredittkort vil kjøpesummen bli trukket fra din konto etter at varene er sendt. Når du velger å betale med kredittkort må du oppgi kortnummer, kortets gyldighetsdato, samt CVC-koden (som du finner på baksiden av kortet).
 • Betaler du med faktura skal betalingen være inne på følgende konto innen 14 dager:

  nu3 GmbH
  Bank: Commerzbank
  Kontonummer: 209817632
  IBAN: DE74100400000209817632
  BIC: COBADEFF

 • Betaling med faktura håndteres av vår samarbeidspartner Klarna. Ved betaling med Klarna trenger du ikke å legge inn kontodetaljene dine, og du betaler først når du mottar varen. Det er dessverre ikke mulig å legge inn en leveringsadresse som er ulik fakturaadressen. Vi ber om forståelse for dette.  

  Klarna faktura:

  Ved kjøp med Klarna faktura vil du alltid først motta varene, og du har deretter en betalingsfrist på 14 dager. For fullstendig informasjon om Klarnas vilkår og betingelser for kjøp med faktura, klikk  her. Klarna gjennomgår og vurderer opplysningene gitt av forbrukeren, og hvis berettiget, uteveksler Klarna opplysningene med kredittoppslysningsbyråer (kredittsjekk). Dersom kredittsjekken ikke er tilfredstillende, kan Klarna nekte kunden å benytte Klarnas betalingsformer og henvise til andre betalingsformer. Dine personlige opplysninger vil bli behandlet i samsvar med Data Protection Act, og vil ikke bli utlevert til tredjepart for reklameformål. Her kan du lese mer om Klarnas personvern. For mer informasjon om Klarna besøk www.klarna.no

§ 6 Overføring av risiko

Dersom du er forbruker gjelder følgende: Kjøpte varer forblir nu3 sin eiendom inntil varen er fullt betalt, angreretten kan til og med overlates til en tredjemann. Bevaringsretten har du selv om ditt motkrav er basert på de samme avtaleforholdene. Videre vil alle utestående fordringer mot deg umiddelbart forfalle til betaling dersom du har mer enn en betydelig forsinkelse i betaling.

§ 7 Reservasjon av eierskap; motregning; angrerett

 • For forbrukere, beholder vi eierskap til varene inntil vi har mottatt full innbetaling. Hvis du representerer en bedrift, en juridisk enhet  eller en offentlig virksomhet eller instans, beholder vi eierskap til varene til oppgjør av alt utestående i henhold til tidligere avtaler med kjøperen. Vi tar forbehold om overføring av våre sikkerhetsrettigheter.
 • Rett til motregning kan bare kreves dersom motkravet er lovlig akseptert, ubestridt eller godkjent av oss.
 • Du har i tillegg angrerett, men kun for varer som gjelder det samme avtaleforholdet.
 • Hvis kunden har betalingsforpliktelser som er forfalt, forfaller all eksisterende gjeld umiddelbart.

For spørsmål angående samling, behandling eller bruk av personlig data, utlevering, retting, blokkering eller sletting av data, kontakt: service@nu3.no

§ 8 Angrerett 

Hvis du er forbruker, som definert i § 6 i Angrerettloven, har du angrerett. Angreretten gjelder ikke for alle kontrakter, for eksempel ikke for varer som ikke egner seg for retur grunnet deres tilstand, se Angrerettloven § 12. Du kan angre på  kontrakten din innen 14 dager, uten å oppgi skriftlig grunn, eller – hvis varene er levert til deg før fristen- ved å returnere varene. Tidsfristen begynner etter mottak av Angreskjema, imidlertid ikke før mottaker har mottatt varene. Angrerettsperioden gir deg tilstrekkelig med tid til å sende varen i retur. Forbrukeren må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere en vare.

Melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten sendes til:
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Telefax: +49 (0)30 39743422
E-post: service@nu3.no

Om du ønsker å benytte deg av angreretten sendes varen i retur til følgende adresse:
nu3 GmbH
c/o Granada AS
Sørliveien 118
1788 HALDEN

Ved bruk av angreretten skal begge parter tilbakeføre de mottatte varer og ytelser. Om de mottatte varene bare kan leveres tilbake delvis, eller i skadet tilstand, må du betale kompensasjon for verdiforringelsen. For forringede varer må du bare betale erstatning i den grad forringelsen skyldes en håndtering av varen, utover å teste egenskaper og funksjoner. Ved «å teste egenskaper og funksjoner» menes prøving og testing av varene, slik som praksisen er i en vanlig butikk.

§ 9 Personopplysninger 

Vi behandler dine personopplysninger etter bestemmelsene i vårt personvern.

§ 10 Ansvar og reklamasjon

Viktig: Kontakt din lege dersom du mistenker du er allergisk mot noen av våre produkter, eller dersom du benytter andre produkter som kan påvirke eller påvirkes av produkter du kjøper av nu3.

Vi er ansvarlige for varene som kreves av loven. Dersom du er forbruker (se §1) er vi imidlertid ikke ansvarlige for indirekte tap, og vårt totale ansvar under en kjøpsavtale kan ikke overstige kjøpesummen. 

Reklamasjon kan gis eller sendes til: 
nu3 GmbH 
Brückenstr. 5 
10179 Berlin
Tyskland 
Fax: +49 (0) 30 39743422
E-post: service@nu3.no 

Dersom du er forbruker kan du klage på opprinnelige feil ved produktet innen 3 år. Er du næringsdrivende må du reklamere senest 6 måneder etter kjøpet. Enten du er forbruker eller næringsdrivende må du alltid klage innen innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen.

For nettstedet og tjenestene nu3 gir i den forbindelse er vi bare ansvarlige for alvorlig uaktsomhet og forsettlig opptreden.

§ 11 Gjeldende lov og jurisdiksjon 

Disse vilkårene og betingelsene og din bruk av dette nettstedet skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov, med unntak av norske lovkonflikter og loven (1987:822) om International Sales (CISG). I tilfelle tvist følger vi Forbrukerklagenemnda anbefalinger. Eventuelle ytterligere tvister skal avgjøres av en norsk domstol med som første instans. Kontraktsspråket er norsk.

Versjon: Juli 2014